ความรู้เรื่องรถแบคโฮ  บนสุด

ไปที่หน้า: 1 - 2 [+1]

 • ข้อมูลจาก

  รถแบคโฮ
       ถ้าคุณสงสัยเรื่องรถแบคโฮ  ลองสอบถามคนข้างๆครับ   แต่เชื่อเลยว่าน้อยคนที่จะตอบได้มันคืออะไร  ทำงานได้อย่างไร   รถแบคโฮทำงานขุด  เจาะ  ทุบ  และยกน้ำหนักมากๆได้อย่างสบาย  นิยมใช้ในงานก่อสร้าง  อาทิเช่น  ตึก  ถนน  และ   ขุดร่องสวน  เป็นต้น
        รถแบคโฮมีหลากหลายแบบ   แต่ละแบบใช้งานแตกต่างกัน   ที่มันสามารถทำงานขนาดน้ำหนักเป็นตันได้ กำลังของมันได้มาจากไหน?
 • แบคโฮคืออะไร

       แบคโฮ เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีที่น่าสนใจยิ่ง    ประกอบด้วยส่วนสำคัญดังนี้

  • แทรกเตอร์ (Tractor)
  • โลดเดอร์ (Loader)
  • แบคโฮ (backhoe)

       แต่ละส่วนมีหน้าที่แตกต่างกันไป   ในสถานที่ก่อสร้างผู้ใช้งานมักใช้ทั้งสามส่วนไปพร้อมๆกัน  ดังเช่น  เมื่อขุดด้วยแบคโฮ แล้วก็ทำการขนออกจากบริเวณนั้น โดยใช้ โลดเดอร์ เป็นต้น

   

  คลิกที่นี่ เพื่อดูทุกๆมุมของแบคโฮ  คลิกครับ

  แทรกเตอร์  (Tractor)

       คือส่วนที่เป็นตัวรถ  ออกแบบให้เคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วในทุกสถานที่  ได้กำลังจากเครื่องดีเซลเทอร์โบชาร์จ  ล้อมีลายดอกลักษณะเป็นลอน  สามารถตะกรุยดินได้   ห้องควบคุมสร้างอยู่บนส่วนนี้  มีอุปกรณ์บังคับภายใน

  โลดเดอร์  (Loader)

       ตัวโลดเดอร์ อยู่หน้ารถ  ส่วน แบคโฮ อยุ่หลังรถ   ทั้งส่วนทำงานแตกต่างกัน

   

  โลดเดอร์ใช้งานในการขนย้ายพวกหิน ดิน และทราย

       โลดเดอร์มีลักษณะเหมือนถังขนาดใหญ่  ติดตั้งอยู่ทางด้านหน้าของรถ   มีหน้าที่ขน  แต่ไม่ได้มีหน้าที่ขุด  ส่วนใหญ่ใช้ขนย้ายวัสดุที่มีลักษณะเป็นผง  หรือเป็นก้อนเล็กๆ  เช่น หิน ดิน  และทรายเป็นต้น   ผู้ควบคุมจะบังคับโลดเดอร์ ให้กวาดสิ่งต่างๆที่อยู่บนพื้น  ไปไว้ในโลดเดอร์ 

  แบคโฮ  ( Backhoe)

        ใช้เป็นชื่อของรถคันนี้  มีหน้าที่ขุด และยกขึ้น

   

  แบคโฮอันทรงพลัง

         แบคโฮประกอบด้วยส่วนประกอบ  3  ส่วนคือ

  • บูม  (boom)
  • สติกส์  (Stick)
  • บักเก็ต  (Bucket)

         แบคโฮ  มีลักษณะคล้ายกับแขนของคน   โดยแยกออกเป็น 3 ส่วนคือ  แขนส่วนบน  ( จากข้อศอกถึงไหล่) เทียบได้กับบูม  แขนส่วนล่าง (  จากข้อศอกจนถึงมือ) เทียบได้กับสติกส์   และ  มือ  เทียบกับบักเก็ต

         แบคโฮใช้ในการขุดหลุมได้ทุกชนิด   เช่น ขุดรอกคูน้ำ   ทำร่องน้ำ  และขุดถนน   เป็นต้น  เมื่อจะใช้ส่วนที่เป็นแบคโฮ  ผู้ควบคุม  จะหมุนที่นั่งให้กลับไปทางด้านหลัง 

  กดปุ่ม  Dig  แขนของแบคโฮ  เคลื่อนที่ได้ในวงกว้าง

         หน้าที่หลักของ แทรกเตอร์  โลดเดอร์  และ แบคโฮ แตกต่างกันไป   แทรกเตอร์ มีหน้าที่เป็นยานพาหนะ  พาโลดเดอร์  และ แบคโฮ ไปยังตำแหน่งที่ต้องการทำงาน   เมื่อคุณต้องการจะขุด  คุณก็ใช้ แบคโฮ    แต่เมื่อขุดขึ้นมาแล้ว จะมีหินและดินกองอยู่ข้างบนเต็มไปหมด   ตอนนี้ใช้โลดเดอร์นำไปทิ้ง    ดังนั้น ทั้งโลดเดอร์ และแบคโฮ  จึงใช้งานประสานกัน

   

  รถแบคโฮ  ประกอบด้วย  แบคโฮ   โลดเดอร์  และ แทรกเตอร์

  แบคโฮ =  Backhoe           ห้องควบคุม  =  Cab

  ส่วนที่จับถังขุด =  Stick     แทรกเตอร์ =  Tractor

  ถังขุด  =  Bucket        โลดเดอร์  =   Loader

  บูม  =  boom       ขาพยุง  =   Stabilizer  Legs

  ขาพยุง  ( satbilizer  legs)

        อยู่ด้านหลัง  เป็นขา  2  อัน  มีหน้าที่ยันพื้น   เพื่อให้เกิดความสมดุล  ขณะที่แบคโฮกำลังขุดดิน   ถ้าไม่มีขายันไว้   แรงของการขุด ทำให้รถเขย่า และสั่น    ขายัน ช่วยรักษาสมดุล   และทำให้แทรกเตอร์มั่นคง ไม่ลื่นไถลลงไปในหลุม

       ขายันมี  2  ชนิด   ขึ้นอยู่กับสถานที่ใช้งาน  1.  กราวด์ชูว์  (Ground  shoe)  เหมาะกับพื้นที่เป็นดิน  มันจะเจาะเข้าไปยืดกับพื้น 2.  รับเบอร์แพดชูว์ (Rubber-paddedshoe)หมาะกับพื้นถนน เพราะ สามารถเกาะกับพื้นถนนได้เป็นอย่างดี

   

 • ทำไมแบคโฮจึงเป็นที่นิยม

   

       รถแบคโฮนับตั้งแต่สร้างขึ้นมา เป็นเวลากว่า 40  ปี  ปรากฎว่าเป็นที่นิยมกันมาก   บริษัท Caterpillar  หนึ่งในผู้ผลิตรายใหญ่  กล่าวว่า ปี  1985  ปีเดียวยอดขายมากกว่า  100,000  คัน  ข้อดีก็คือ  สามารถทำงานทั้งขุดและขนพร้อมกันได้   จึงใช้งานได้หลากหลาย  ยกตัวอย่างเช่น   องค์การโทรศัพท์ต้องการขุดถนนเพื่อวางท่อและสายเคเบิล  จะเป็นการสะดวกมากที่ใช้แบคโฮเพียงตัวเดียว   ไม่ต้องใช้เครื่องขุด   ตัก  และยังต้องเครื่องขน อย่างละตัว  ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายและสิ้นเปลืองเวลามาก

        รถแบคโฮมีขนาดไม่ใหญ่นักเมื่อเทียบกับเครื่องจักรแบบอื่น  ทั้งยังเคลื่อนที่ได้ง่าย และคล่องตัว   วิศวกรจึงนิยมใช้

     

  แบบจำลอง มิติของรถแบคโฮ โดยคุณสามารถหมุนรถไปได้ทุกมุม  คลิกดูแบบจำลองครับ   ถ้ายังดูไม่ได้ ให้ดาวโลดปลั๊กอิน  Cult3D Player ไฟล์มีขนาด  2 MB

      

  Photo courtesy Caterpillar
   

         แสดงการทำงานของรถแบคโฮในลักษณะต่างๆกัน

  ให้คลิกที่รูปภาพเพื่อขยายรูปใหญ่

      แบคโฮให้แรงขุด 67.6  กิโลนิวตัน  ยกขึ้นได้สูง  7.9  เมตร  ส่วนโลดเดอร์สามารถขนย้ายน้ำหนักได้ถึง  ตัน  โดยบรรจุได้ถึง  1.3  คิว ( ลูกบาศก์เมตร)  

   

   

 • กำลังจากไฮดรอลิค

   

       รถแบคโฮใช้เวลาเพียง  15  นาทีในการขุดหลุมลึก  เมตรครึ่ง   ยาว  เมตร  กำลังของมันได้มาจากของไหล  โดยปั๊มของไหลเคลื่อนย้ายลูกสูบ

       แนวคิดของไฮดรอลิคเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของฟิสิกส์  และเป็นความก้าวหน้าอันยิ่งยวดทางวิศวกรรม  ฟิสิกส์ราชมงคลจะอธิบายพื้นฐานของไฮดรอลิคให้ท่านได้ทราบว่าเป็นอย่างไร

       แนวคิดของระบบไฮดรอลิค  ใช้ของเหลวส่งถ่ายแรงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง   ของเหลวนั้นเป็นของเหลวที่อัดตัวไม่ได้  (Incompressible  fluid )   ส่วนใหญ่จะใช้น้ำมัน   รูปที่  2   แสดงระบบไฮดรอลิคแบบง่ายๆ

  ระบบไฮดรอลิค

  กดที่ลูกศร  คุณจะได้เห็นภาพ    เคลื่อนไหวในระบบ

        ในรูป  ลูกสูบ  2   อัน (สีแดง)   เลื่อนอยู่ภายในกระบอกสูบที่บรรจุน้ำมัน (สีน้ำเงิน)   กระบอกทั้งสองต่อกันด้วยท่อที่บรรจุน้ำมัน   ถ้าคุณใส่แรงกดกับลูกสูบซ้ายในรูปภาพ   แรงจะถูกส่งถ่ายไปที่ลูกสูบขวาโดยผ่านทางน้ำมันที่อยู่ภายในท่อ เพราะว่าน้ำมันไม่สามารถอัดตัวได้    ทำให้แรงทั้งหมดถูกส่งไป      ที่น่าทึ่งก็คือ ท่อที่เชื่อมระหว่างกระบอกสูบทั้งสอง ไม่จำเป็นจะต้องเป็นท่อตรง  สามารถโค้งงออย่างไรก็ได้    และกระบอกสูบตัวที่สองจะมีจำนวนกี่อันก็ได้  แรงจะถูกส่งถ่ายจากกระบอกสูบตัวแรก  ไปที่ยังกระบอกสูบทุกอัน  ด้วยแรงที่เท่ากันทุกกระบอกสูบ   ไม่ใช่น้อยลงตามจำนวนของกระบอกสูบ

    แรง F ของลูกสูบหลัก  จะถูกส่งถ่ายไปให้ลูกสูบรอง  2  ตัวด้วยแรงที่เท่ากันทุกกระบอกสูบ  

  กดที่ลูกศร  คุณจะได้เห็นภาพ    เคลื่อนไหวในระบบ

        ในระบบไฮดรอลิค  การเพิ่มแรงให้มากขึ้น  ทำได้ง่ายมาก   1.  เพิ่มจำนวนลูกสูบ  หรือ  2.  เพิ่มพื้นที่หน้าตัดของลูกสูบรองให้ใหญ่ขึ้น  

   แรงจะเพิ่มขึ้น  9  เท่า

  กดที่ลูกศร  คุณจะได้เห็นภาพ    เคลื่อนไหวในระบบ

          สมมติให้ลูกสูบทางซ้ายมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2  นิ้ว  (5.08 cm)   ขณะที่ลูกสูบทางขวามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  6  นิ้ว  (15.24 cm)  พื้นที่หน้าตัดของลูกสูบทั้งสองคำนวณได้จากสูตร  Pi x r2  ดังนั้นพื้นที่หน้าตัดของลูกสูบซ้าย  =  3.14   ส่วนพื้นที่หน้าตัดของลูกสูบขวา =  28.26     พื้นที่หน้าตัดของลูกสูบขวาจะมากกว่าพื้นที่หน้าตัดของลูกสูบซ้ายอยู่  9   เท่า  นั่นก็หมายความว่า   แรงที่เกิดจากลูกสูบทางขวาจะมากกว่าแรงที่เกิดจากทางซ้าย  9 เท่าด้วย    ถ้าคุณออกแรงกดขนาด  10  กิโลกรัม ทางลูกสูบซ้าย   จะเกิดแรงขนาด  90  กิโลกรัมบนลูกสูบขวา     หรือถ้าคุณกดลูกสูบทางซ้ายลง  9  นิ้ว  (22.86 cm)   ลูกสูบทางขวาจะขึ้น  1   นิ้ว (2.54 cm)  

   

  จากหลักการฟิสิกส์ของของไหล ทำให้แบคโฮมีกำลังมหาศาล

         รถแบคโฮดังรูปบน  ใช้ปั๊มไฮดรอลิคความดัน  30,000  ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว  กระบอกสูบ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง  5.25  นิ้ว  ให้แรง  70,000  ปอนด์ 

 • วาวล์ไฮดรอลิค

   

       จากหลักการของไฮดรอลิคที่ว่า   เมื่อออกแรงดันที่ลูกสูบเล็ก  จะได้แรงดันมากขึ้นที่ลูกสูบตัวใหญ่   ยกตัวอย่าง ระบบเบรกไฮดรอลิคของรถยนต์   ส่วนในแบคโฮ ต้องมีปั๊มสร้างความดันให้กับของไหลอยู่ตลอดเวลา   อุปกรณ์นี้เรียกว่า ปั๊มไฮดรอลิค

       ปั๊มไฮดรอลิคได้กำลังจากเครื่องยนต์ดีเซล  โดยมีหลักการพื้นฐานว่า  อัตราเร็วของน้ำมันมากให้แรงดันได้น้อย  แต่ถ้า อัตราเร็วของน้ำมันน้อย ให้แรงดันได้มาก    ระบบวาวล์เป็นตัวควบคุมทิศทางการไหลของลูกสูบ


  Photo courtesy Caterpillar

  ปั๊มของแบคโฮ  จะปั๊มน้ำมันไหลผ่านระบบวาวล์เข้าไปที่ท่อ

  คลิกที่รูปภาพ  ดูภาพขนาดใหญ่

       ที่เราได้อธิบายตั้งแต่ต้น เป็นระบบง่ายๆ  เคลื่อนที่ไปทางเดียว   แต่ขณะที่แบคโฮกำลังทำงาน  กระบอกสูบมีการยืดออกและหดเข้าอยู่ตลอดเวลา    ดังนั้นถ้าต้องการให้เคลื่อนที่กลับ  ต้องมีวาวล์เปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำมัน  ก่อนอื่นเราดูภาพตัดของกระบอกไฮดรอลิค

   

  ลูกสูบไฮดรอลิค  หรือ ไฮดรอลิคแรม ( Hydraulic ram)

       ภายในกระบอกบรรจุด้วยน้ำมันทั้งสองด้านของลูกสูบ  ที่ปลายทั้งสองข้างต่อเข้ากับสายไฮดรอลิค  เมื่อความดันของน้ำมันทางฝั่งขวามาก (สีน้ำเงิน)  ลูกสูบจะเลื่อนไปทางซ้าย   และถ้าความดันทางฝั่งซ้ายมาก (สีส้ม)  ลูกสูบจะเลื่อนไปทางขวา   ฉะนั้น  ถ้าเราต้องการให้ลูกสูบเลื่อนไปทางซ้าย ให้ปั๊มน้ำมันเข้าทางขวาของกระบอก    หรือลูกสูบเลื่อนไปทางขวา ให้ปั๊มน้ำมันเข้าทางซ้าย เป็นต้น  

        แบคโฮใช้  สพูลวาวล์ (Spool vavle)  เปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำมันที่ได้จากปั๊ม   ภาพด้านล่างคุณจะได้เห็นหลักการทำงานของระบบวาวล์

  วาวล์ช่วยให้ลูกสูบสามารถเลื่อนไปได้ทั้งสองทิศทาง  กดปุ่ม Push ดูหลักการทำงาน

        ปั๊มดูดน้ำมันจากถัง  และดันน้ำมันผ่านสายไฮดรอลิคไปยังวาวล์   เมื่อผู้ควบคุมโยกจอยสติก  วาวล์จะเลื่อน และเปลี่ยนทิศทางของน้ำมันความดันสูงไปยังอีกข้างหนึ่งของลูกสูบ   และผลักให้ลูกสูบเลื่อนไปทางด้านความดันต่ำ    น้ำมันด้านนี้ไหลกลับไปที่ถัง

   

  จอยสติกใช้ควบคุมวาวล์ไฮดรอลิค

   

         ผู้ควบคุมจะโยกจอยสติก  เพื่อควบคุมวาวล์  ตรงนี้แล้วแต่ผู้ผลิตว่า จะออกแบบการโยกแบบใด  และควบคุมให้แบคโฮทำงานในลักษณะใด

         ในหน้าถัดไปเรามาดูการควบคุมกัน

 • ไฮดรอลิคของแบคโฮ

   

       ถึงตอนนี้เราทราบแล้วว่า ไฮดรอลิค เป็นแหล่งกำลังอันมหาศาลของแบคโฮ   อย่างไรก็ตามการออกแบบให้มันทำงานได้  ไม่ใช่เรื่องง่ายดังจะได้อฺธิบายต่อไป

   

  ท่อไฮดรอลิค  เดินผ่านแขน  ไปยังลูกสูบไฮดรอลิค

       การทำงานของแขนแบคโฮ เหมือนกับแขนมนุษย์มาก   โดยการเปรียบเทียบ  แขนบูม   สติก (Stick)  และถังขุด (Bucket)  ได้กับ แขนส่วนล่าง   ส่วนบน และมือ ตามลำดับ  

       ทุกกระบอก ควบคุมด้วยวาวล์  ถ้าคุณจะใช้แบคโฮขุด  ต้องใช้วาวล์อย่างน้อย  ตัว ( ลูกสูบ อัน)   ภาพเคลื่อนไหวด้านล่าง  แสดงการขุดของแบคโฮ

  กระบอกไฮดรอลิคทำหน้าที่ได้เหมือนแขนของมนุษย์  เมื่อคุณกดปุ่ม  Raise stick  จะได้เห็นการทำงานของลูกสูบ

        แบคโฮติดลูกสูบไฮดรอลิคอีก  อัน  อยู่ที่ฐานของแขนบูม   ยึดกับแทรกเตอร์  มีหน้าที่สวิงแขนไปซ้ายหรือขวาก็ได้  ให้เข้ากับจังหวะการจ้วงตักของถังขุดด้วย 

   

  แบคโฮที่ออกแบบในยุโรป  สามารถเลื่อนจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งได้

        การวัดประสิทธิภาพอย่างหนึ่งของแบคโฮเรียกว่า ความสามารถในการขุด  (Dig  depth)  คือ  ความลึกของหลุมที่แบคโฮสามารถจะขุดได้  ทั่วๆไป  ความลึกอยู่ระหว่าง  ถึง เมตร  

        ตัววัดประสิทธิภาพอีกตัวหนึ่งก็คือ กำลังม้า  (Horse power)    ซึ่งจะเป็นการวัดอัตราการทำงาน   กำลังม้าของแบคโฮก็คือกำลังของเครื่องยนต์  ยิ่งขุดหลุมลึกมากเท่าไร  ยิ่งต้องใช้กำลังมากขึ้นเท่านั้น  ตัวอย่างเช่น    ระยะขุดลึก  14  ถึง  15  ฟุต  ต้องใช้กำลัง  70  ถึง  85  แรงม้า   ถ้าเป็นสถานที่ก่อสร้างขนาดใหญ่ ที่ขุดหลุมลึกกว่า  17  ฟุต  กำลังของเครื่องยนต์ต้องไม่น้อยกว่า  100  แรงม้า

   

  แบคโฮบางรุ่น  แขนบูมถูกออกแบบมาให้สามารถยืดออกได้อีกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขุด

 • ไฮดรอลิคของโลดเดอร์

   

      เมื่อพูดถึงแต่แบคโฮ  เราก็มักจะลืมตัวโลดเดอร์ไป   ซึ่งมีสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าแบคโฮเลย   กระบอกไฮดรอลิคของโลดเดอร์ทำงานเป็นคู่  จึงจะเกิดสมดุล เพราะต้องยกถังขนาดใหญ่   

   

  มอฟฟิ้งแบคโฮ (Morphing)  คลิกที่นี่ดูการเปลี่ยนจาก  รุ่น  B  (B-serie) ไปยังรุ่น C ( C-serie)  ไฟล์มีขนาด  600 k

        บริษัท Caterpillar  ผู้ผลิตแบคโฮรายใหญ่  ออกแบบโลดเดอร์อยู่  แบบ   คือ 1.  เป็นถังยึดสีเหลือง  ( Single tilt)  และ 2. ถังขนานสีดำ ( Parrallel lift)   ทั้งสองแบบใช้กระบอกไฮดรอลิคยก   โดยด้านหนึ่งของลูกสูบยึดกับเทรกเตอร์  และอีกด้านหนึ่งยกถัง  เฉพาะถังขนานสีดำ   จะมีกระบอกสูบเพิ่มขึ้นพิเศษอีกคู่ยึดกับถัง  เพื่อทำให้ถังสามารถขนานกับพื้นได้ตลอด

        กลไกที่ต่อกับถังขนานสีดำ แยกเป็นแปดส่วน    (eight-bar-linkage)  เพิ่มประสิทธิภาพของการขน     กล่าวคือ เมื่อ กระบอกไฮดรอลิคยกถังดำขึ้น  ถังจะต้องขนานกับพื้นดินอยู่เสมอ  ไม่เอียง  ยกตัวอย่างเช่น  ใช้ขนส้ม  เมื่อยกขึ้น ผลส้มจะได้ไม่ตกลงจากถัง   แต่ถ้าเป็นถังเหลือง  คงตกระเนระนาดเต็มพื้นไปหมด เป็นต้น


  Photo courtesy Caterpillar
   

  โลดเดอร์ทำงานได้หลายแบบ

   (คลิกที่รูปภาพ  ขยายเป็นภาพใหญ่)

        เทคโนโลยีที่น่าสนใจหนึ่งของแบคโฮคือ  ไรท์คอนโทรล ( ride control)   เมื่อแบคโฮแบกรับน้ำหนักเต็มที่ และกำลังเคลื่อนที่  เนื่องจากน้ำหนักที่มาก  เมื่อเทียบกับล้อที่มีขนาดเล็ก  ทำให้รถขาดความเสถียรภาพ เวลาวิ่งจะไม่นิ่มและสั่นสะเทือน 

        ระบบไรท์คอนโทรล ใช้ ตัวดูดซํบแรงสั่นสะเทือน  (Shock  absorber)    มันจะผลักน้ำมันในลูกสูบให้ไหลย้อนกลับไปยัง  แอคคิวมูเลเตอร์ ( Accumulator)  ภายในบรรจุแก๊สไนโตรเจน  เมื่อแก๊สถูกอัดกระแทก  ทำหน้าที่เหมือนสปริง  ดูดซับการสั่นสะเทือน  และลดการสั่นสะเทือนลง  ทำให้แบคโฮกลับเข้าสู่สมดุลได้อย่างรวดเร็ว

   

  คลิกที่นี่ดูวีดีโอการควบคุมโดยวิธี ไรท์คอนโทรล (ride control)

         ด้วยวิธีนี้ทำให้การสั่นสะเทือนที่รุนแรง ถูกดูดซับไปโดยกลไกของการหน่วง  มีอีกวิธีหนึ่งลดการสั่นสะเทือนได้คือ   เจาะรูขนาดเล็กให้น้ำมันสามารถไหลย้อนกลับ ระหว่าง ด้านที่มีความดันสูง กับด้านที่ความดันต่ำ  เมื่อมีการสั่นสะเทือน น้ำมันจะพยายามรอดรูเล็กนี้  ทำให้สูญเสียพลังงานในรูปของความร้อนแทน   การเคลื่อนที่จะนิ่มนวลขึ้น

 • ควบคุมแบคโฮโลดเดอร์

   

      อุปกรณ์ไฮดรอลิคของแบคโฮมีหลายชิ้น  เฉพาะแขนของแบคโฮมีจุดหมุน ถึง  จุด  (บางรุ่นมีถึง  จุด)   โลดเดอร์มีจุดหมุน  ถึง  จุด  การควบคุมด้วยตัวคนเดียวจึงไม่ใช่เรื่องง่าย  ทั้งยังต้องควบคุม ตัวสเตบิไลเซอร์  และหมุนแทรกเตอร์ไปรอบๆด้วย  เพียงคนเเดียวจะควบคุมมันได้อย่างไรล่ะ

   

  แบคโฮควบคุมด้วยจอยสติก อัน

       จอยสติกทั้งสอง มีหน้าที่ดังนี้

  • จอยสติกตัวซ้าย เลื่อนแขนบูม  และ เลื่อนแบคโฮจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง

  • จอยสติกตัวขวา  เลื่อนแขนสติก  และถังขุด

  • โยกจอยสติกเข้าหาตัว  เลื่อนแขนบูมหรือแขนสติก  เข้าหาตัว   ถ้าดันจอยสติกออกจากตัว  จะเลื่อนแขนบูมหรือแขนสติก ออกจากตัว

  • โยกจอยสติกตัวซ้ายไปทางซ้าย  จะสวิงแบคโฮทั้งหมดไปทางซ้าย และถ้าโยกทางขวา  จะสวิงแบคโฮไปทางขวา

  • โยกจอยสติกตัวขวาไปทางซ้าย   กวักถังขุดเข้า  และถ้าโยกไปทางขวา  จะเงยถังขุดออก

   

  มองจากห้องควบคุม  ด้วยมุมมองกว้างถึง  360 องศา  คลิกดูครับ  สามารถควบคุมได้ด้วยตนเอง  (ใช้ปลั๊กอิน Quicktime)

  แขนของแบคโฮทำงานได้ในวงกว้าง กดปุ่ม Dig  คุณจะได้เห็นวงของการขุด

        ผู้ควบคุมรถแบคโฮต้องได้รับการฝึกฝน เหมือนกับการฝึกหัดขับรถ   แรกเริ่มผู้เริ่มฝึกจะรู้สึกแปลกกับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่รอบตัว  และต้องจดจำการใช้งานในเบื้องต้น ขับผิดบ้างถูกบ้าง อยู่หลายวัน แต่เมื่อฝึกใช้ซ้ำไปมาทุกๆวันจนชำนาญคล่องแคล่ว  การกระทำจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ   ตอนนี้ไม่ต้องมัวพะวงอุปกรณ์รอบข้างอีกแล้ว  ขับได้ปร๋อ  เช่นเดียวกันกับรถแบคโฮ  แรกๆก็เงอะงะ  หลังจากชำนาญ สามารถควบคุมได้ดังใจ

       ส่วนเทคนิคต่างๆของการขุด ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  การวางมุมของถังขุด  ควรจะเป็นเท่าไร กับดินลักษณะใด   ผู้ควบคุมจะเรียนรู้จากการใช้งานได้เอง

   

  โลดเดอร์ถูกควบคุมด้วยจอยสติกเพียงตัวเดียว

        การควบคุมโลดเดอร์ทำได้ง่าย  เพราะมีแค่  ยก ตัก  และเท  ตัวควบคุมใช้จอยสติกทางขวามือเพียงตัวเดียว   ถ้าดึงจอยสติกเข้าหาตัว  โลดเดอร์ถูกยกขึ้น   ผลักจอยสติกออก  โลดเดอร์ถูกยกลง  ถ้าต้องการเท ให้โยกจอยสติกไปทางขวา   ต้องการตัก ให้โยกไปทางซ้าย

        การควบคุมโลดเดอร์ง่ายกว่าการควบคุมแบคโฮ  อย่างไรก็ตาม ผู้ควบคุมต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ เพราะต้องควบคุมการเคลื่อนที่ของรถด้วย  ซึ่งมีทั้งพวงมาลัย  คันเร่ง  เบรก และเกียร์  ทั้งโลดเดอร์ และแทรกเตอร์ ได้กำลังจากเครื่องยนต์เดียวกัน 

   

  ส่วนที่ใช้ควบคุมแบคโฮ  เมื่อคุณโยกจอยสติกตัวซ้าย ทำให้แขนบูมเลื่อนจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่ง  จอยสติกตัวขวา  ใช้เลื่อนแขนสติก  และถังขุด   และจอยสติกตัวกลางสองตัว เป็นตัวควบคุม ขาสเตบิไลเซอร์

        ผู้ควบคุมที่ชำนาญและมีประสบการณ์  สามารถควบคุมแบคโฮได้อย่างแคล่วคล่องว่องไว  และทราบได้ว่า ต้องขุดอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด   และยังคาดการณ์ได้ว่า ขั้นตอนต่อไปควรทำอย่างไร   เปรียบเทียบได้กับการขับรถ  ถ้าผู้ขับขี่ทราบว่า ข้างหน้าเปิดไฟแดงไว้  เขาอาจจะชะลอความเร็วของรถ  โดยไม่ต้องหยุดรถก็ได้ เมื่อถึงไฟแดงก็เขียวพอดี  ไปต่อได้เลย

   

  ผู้ควบคุมที่มีความชำนาญ  สามารถใช้แบคโฮได้อย่างแคล่วคล่อง

 • ปั๊มไฮดรอลิค

   

      ระบบไฮดรอลิคได้รับแรงดันจากปั๊มไฮดรอลิค  เราแบ่งปั๊มออกเป็น ประเภทดังนี้

  • ปั๊มแบบเกียร์

   

  ปั๊มแบบเกียร์

  • ปั๊มแบบลูกสูบที่ปรับความจุได้ ( variable  - displacement pumps )

   

  ปั๊มแบบลูกสูบที่ปรับความจุได้

      ปั๊มแบบเกียร์ มีลักษณะเป็นแบบเฟืองหมุนขบกัน  และขับดันน้ำมันไฮดรอลิคให้เกิดความดันที่สูงขึ้น  ข้อเสียก็คือ  แรงดันขึ้นอยู่กับความเร็วรอบของเครื่องยนต์  และวิธีเดียวที่จะได้แรงดันสูงสุด  คือ เร่งเครื่องยนต์ให้กำลังที่ได้มากสุด

   

  ปั๊มแบบเกียร์

      ปั๊มแบบลูกสูบที่ปรับความจุได้  ประกอบขึ้นจากลูกสูบหลายอัน บรรจุอยู่ในทรงกระบอกขนาดใหญ่  ลักษณะคล้ายกับลูกโม่ของปืนพก   เครื่องยนต์ต่อกับทรงกระบอก และหมุนทรงกระบอก ทำให้กระบอกสูบยืดและหด  โดยปลายของกระบอกสูบทุกอันต่อกับแผ่นจาน (Swash plate)  เมื่อทรงกระบอกหมุน  แผ่นจานทำมุมเอียงจะหมุนตาม  และผลักให้กระบอกสูบชักเข้าและออก  ในรูปภาพเมื่อแผ่นจานดึงกระบอกสูบออก  มันจะเกิดสูญญากาศดูดน้ำมันออกจากถัง   และเมื่อกระบอกสูบถูกอัดเข้า  น้ำมันไฮดรอลิค  จะถูกอัดเข้าไปในระบบ

  ปั๊มแบบลูกสูบที่ปรับความจุได้

         ปั๊มแบบลูกสูบที่ปรับความจุได้  สามารถปรับจำนวนน้ำมันที่อยู่ในปั๊มได้  โดยการเปลี่ยนมุมของจาน   ถ้าแผ่นจานวางอยู่ในแนวเดียวหรือขนานกับทรงกระบอก (มุมเป็นศูนย์)  จะไม่มีการปั๊มน้ำมันออก   และถ้าเอียงทำมุมน้อย  ความแตกต่างของน้ำมันในลูกสูบทางซ้ายกับขวามีน้อย  ก็จะปั๊มน้ำมันออกไปได้น้อย  ถ้าเอียงมาก สามารถปั๊มน้ำมันออกไปได้มาก

        มุมของแผ่นจานจึงใช้ควบคุมปริมาณของน้ำมันในระบบไฮดรอลิคได้  เมื่อเซนเซอร์วัดความดันที่อยู่ในกระบอกไฮดรอลิค  และต้องการปรับอัตราการไหลของน้ำมัน   มันจะส่งสัญญาณไฟฟ้าไปที่อุปกรณ์ควบคุมเพื่อปรับมุมของแผ่นจาน  ข้อดีของปั๊มมีดังนี้

  1. การเปลี่ยนมุมของจานให้ประสิทธิภาพดีกว่า    เมื่อระบบไฮดรอลิคต้องการน้ำมันน้อยลง  ปั๊มพวกนี้สามารถปรับเปลี่ยน และตอบสนองได้ทัน   ถ้าไม่มีการทำงาน ปั๊มสามารถหยุดการจ่ายน้ำมันได้ทันที

  2. เครื่องยนต์มีความเร็วรอบไม่คงที่   ถ้าความเร็วรอบมาก กำลังจะได้มาก  ถ้าความเร็วน้อย กำลังจะน้อย   การปรับมุมสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบของเครื่องยนต์ได้ดีกว่า

   

       กำลังของแบคโฮได้จาก  อัตราการไหล คูณด้วยความดันของน้ำมันไฮดรอลิค   แรงดันมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับภาระที่กระบอกไฮดรอลิคต้องรับ   ถ้ายกของหนักต้องใช้แรงดันมากกว่า ยกของเบาเป็นต้น

   

  ปั๊มไฮดรอลิค

        ถ้าปั๊มไม่สามารถเปลี่ยนความจุได้   อัตราการไหลของน้ำมันจะคงที่  ทุกๆความเร็วรอบของเครื่องยนต์   และเนื่องจาก  อัตราการไหลคูณกับความดันสูงสุดของน้ำมัน ไม่สามารถเกินกำลังของเครื่องยนต์ได้  ระบบไฮดรอลิคที่ใช้ปั๊มประเภทนี้ จึงต้องใส่วาวล์ป้องกันความดันสูงสุดไว้    เมื่อแรงดันเกินกว่าค่าหนึ่ง  วาวล์จะเปิดและปล่อยให้น้ำมันไหลย้อนกลับเข้าถังเก็บ  เป็นการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์

        ปั๊มที่สามารถเปลี่ยนค่าความจุได้   จะไม่มีปัญหานี้  ระบบมีตัวเซนเซอร์ตรวจวัดความดันของกระบอกไฮดรอลิค  ถ้าระบบไม่ต้องการความดันมาก  ปั๊มจะเพิ่มอัตราการไหล โดยปรับมุมของจานให้เอียงมากขึ้น  กระบอกสูบไฮดรอลิคเลื่อนได้เร็ว  แต่มีแรงกระทำน้อย   แต่ถ้าระบบต้องการแรงดันสูง  ปั๊มจะลดอัตราการไหล  คูณกับความดันสูงสุดไม่เกินจากกำลังของเครื่องยนต์

 • ต่ออุปกรณ์เสริม

   

     แบคโฮโลดเดอร์ สามารถติดอุปกรณ์เสริม  เมื่อต้องใช้งานแบบอื่นๆ   อุปกรณ์พวกนี้ อาทิเช่น  ตัวกวาดถนน   ยกของ  เจาะ  ทุบ  และถังพิเศษ เป็นต้น

       แขนของแบคโฮออกแบบสำหรับติดอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ได้   โดยถอดแบคโฮออก และนำอุปกรณ์นิ้ติดเข้าไปแทน  ผู้ควบคุมจะติดอุปกรณ์กับแขนด้วยสลัก  

        อุปกรณ์เสริมมีดังนี้

  • ฆ้อน    ไว้ทุบถนนลาดยาง

  • ตัวเจาะ  สำหรับเจาะถนนพื้นแข็ง

  • ตัวบดถนน

       การเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ ทำให้รถแบคโฮ เป็นรถสารพัดประโยชน์ทำงานได้หลากหลายรูปแบบ

  อุปกรณ์ของแบคโฮ

     

  อุปกรณ์ต่างๆที่ต่อเข้ากับแบคโฮ

     

  Photos and video courtesy คลิกที่รูปภาพดูวีดีโอการทำงานครับ

   

   อุปกรณ์ของโลดเดอร์

   

  Photo courtesy Caterpillar
  บริษัท Caterpillar  มีอุปกรณ์ที่ใช้แทนโลดเดอร์หลายแบบ คลิกที่รูปดูภาพขนาดใหญ่


  Photos and video courtesy Caterpillar

  คลิกที่รูปภาพดูวีดีโอการทำงานครับ


  ภาพสามมิติของอุปกรณ์เสริม

 • ภายในแบคโฮโลดเดอร์

   

       ฟิสิกส์ราชมงคลจะนำท่านไปดูภายในของรถแบคโฮกันอย่างละเอียด

   

  Graphic courtesy Caterpillar
  คลิกที่โลดเดอร์ หรือแบคโฮล ดูภาพขยาย


  Graphic courtesy Caterpillar
  คลิกที่ส่วนต่างๆของแบคโฮล  ดูภาพขยาย

        มีอีกหลายอย่างที่อยู่ภายใน ดังนี้

  • เครื่องยนต์   เป็นเครื่องยนต์ดีเซล  สูบ   80  แรงม้า  ระบบไดเร็คอินเจกชั่น

   

  เครื่องยนต์ดีเซล

  • ระบบส่งกำลัง   เพื่อส่งถ่ายกำลังจากเครื่องยนต์ไปที่ล้อ  มีทั้งแบบเกียร์มือ  และเกียร์ออโต้ 

   

  ระบบส่งกำลัง

  • เพลาหลัง   ออกแบบป้องกันภายในได้อย่างมิดชิด 

   

  เพลาหลัง

  • เบรก    เป็นดิสก์เบรกเป็นหลักการเดียวกันกับระบบเบรกของรถยนต์

   

  เบรก

 • บางลิ้งอาจจะเข้าไปดูไม่ได้นะครับ
  ข้อมูลทั้งหมดนี้นำมาจาก ที่นี่ ครับ

 •  

  สวัสดีครับ

              วิชาการที่ไม่ต้องเดา มีที่มา-ที่ไป เป็นข้อมูลวิชาของเครื่องมือหนักและระบบการทำงานที่ใช้

  งานอยู่ประจำทุกวัน ข้อความนี้"เสือ"จะอ่านและจดจำไว้ประดับความรู้และอยู่ในสมองครับ

   

   

 • ฮิฮิ.ทำความเข้าใจได้ไม่ยากครับ เพราะผมเรียนทางจักรกลหนักโดยตรงมาจากเทคโนราชมงคลโคราชครับ แต่ส่งคืนอาจารย์ไปบางส่วนแล้ว ที่นี่มีที่เดียวในประเทศครับที่เปิดสอน ยังมีรายละเอียดอีกเยอะแยะมากมายซึ่งแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็จะมีเทคโนโลยีที่แตกต่างกันออกไปตามยุคตามสมัย ข้ามคืนเดียวที่ผลิตวันนี้พรุ่งนี้ก็ล้าหลังแล้วครับ ใครที่จบปวช.ช่างยนต์อยากรู้อยากเรียนขอแนะนำมาที่นี่ครับ ส่วนผมเหมือนทบทวนความจำครับ .
 •  

  สวัสดีครับ/อาจารย์toyy

                  แต่อย่างน้อยได้รู้พื้นฐานครับอาจารย์toyy แต่อาจารย์toyy ต้องนำวิชามาบอกเพื่อนๆด้วยนะครับ

ไปที่หน้า: 1 - 2 [+1]

ตอบด่วน

 • ตัวเลือก


ภาษา   th   gb   jp   arabic   cn   kr  


รถบรรทุก
รถบรรทุก
ประกาศซื้อขายรถบรรทุกมือสอง
เครื่องจักรกลหนัก
เครื่องจักรกลหนัก
ประกาศซื้อขายจักรกลหนักมือสอง
เครื่องจักรกลการเกษตร
เครื่องจักรกลเกษตร
ประกาศซื้อขายจักรกลเกษตรมือสอง
รถบัส
รถบัส
ประกาศซื้อขายรถโดยสารมือสอง
รถตู้
รถตู้
ประกาศซื้อขายรถตู้มือสอง
รถยนต์
รถยนต์
ประกาศซื้อขายรถยนต์มือสอง
รถกระบะ
รถกระบะ
ประกาศซื้อขายรถกระบะมือสอง
รถมอเตอร์ไซค์
รถมอเตอร์ไซค์
ประกาศซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์มือสอง
เรือ
เรือ
ประกาศซื้อขายเรือมือสอง
อะไหล่
อะไหล่รถ
ประกาศซื้อขายอะไหล่รถมือสอง
ประดับยนต์
ประดับยนต์
ประกาศซื้อขายประดับยนต์มือสอง
อุปกรณ์
เครื่องจักร อุปกรณ์
ประกาศซื้อขายเครื่องจักรมือสอง
บริการ
บริการ
ประกาศบริการต่างๆ
งาน
งาน
ประกาศงานต่าง
อื่นๆ
ประกาศอื่นๆ
ประกาศซื้อขายของมือสองอื่นๆ
ทั้งหมด
ประกาศทั้งหมด
รายการประกาศทั้งหมด
ขายแล้ว
ซื้อขายแล้ว
รายการประกาศที่มีการซื้อขายแล้ว
ซื้อขายกลางอากาศ
ซื้อขายกลางอากาศ
ประกาศคุณภาพซื้อขายด้วยความไว้ใจ